لوگوی اصلی
 • تحریریه سجاده
 • .
 • فروردین 1395

فرش سجاده ای مسجد محمد محروق

فرش سجاده ای محمد محروق آرامگاه محمد محروق که به امامزاده محمد محروق نیز معروف می باشد ، در...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • فروردین 1395

فرش سجاده ای مسجد جامع تبریز

مسجد جامع تبریز یکی از قدیمی ترین بناهای شهر تبریز می باشد . مسجد جامع تبریز به جامع کبیری نیز...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • فروردین 1395

فرش سجاده ای مسجد جامع خرمشهر

یکی از اصلی ترین مراکز تجمع مسلمانان خرمشهر مسجد جامع خرمشهر می باشد . به قدری این مسجد هائز...

فرش سجاده ای و سجاده فرش مسجد جامع نایین
 • تحریریه سجاده
 • .
 • فروردین 1395

فرش سجاده ای مسجد جامع نایین

مسجد جامع نایین شباهت زیادی به مسجد پیامبر (ع) در مدینه دارد و گفته می شود که از  همان مسجد...

فرش سجاده ای و سجاده فرش مساجد
 • تحریریه سجاده
 • .
 • فروردین 1395

فرش سجاده ای مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان کخ به مسجد جمعه نیز معروف می باشد ، ابعادی قریب به 170 در 140 متر را مشغول کرده...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • آبان 1395

سجاده فرش

سجاده فرش چیست ؟ سجاده فرش در همه جا و مکان ها از عوامل تاثیر گذار در زیبایی ، نشاط و ایجاد...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • آبان 1395

فرش سجاده ای

منظور از نخ فرش سجاده ای چیست و با خواب فرش چه رابطه ای دارد ؟ برای بافت فرش و فرش سجاده ای...