لوگوی اصلی
 • تحریریه سجاده
 • .
 • خرداد 1395

افزایش طول عمر فرش سجاده ای

چگونه طول عمر سجاده فرش را افزایش دهیم؟ فرش سجاده ای مشهدالرضا با نخ صد در صد اکریلیک مقاومت...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • خرداد 1395

فرش های دیوارکوب فرانسه

تاریخچه دیوارکوب ها: سجاده فرش یا فرش های دیوار کوب از تاریخی ترین و جذاب ترین نوع بافت است و...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • خرداد 1395

محراب در سجاده فرش

طبق مطالب مطلب فرش سجاده ای مهرابه یا محراب؟  فرش سجاده ای  محراب یا مهرابه...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • خرداد 1395

بافتن فرش سجاده ای

شرکت فرش سجاده ای مشهدالرضا با بافنده و طراحانی که دارد می تواند با کیفیت ترین طرح های فرش سجاده...

 • تحریریه سجاده
 • .
 • خرداد 1395

سجاده فرش برمال چیست؟

فرش سجاده ای سنتی از نوع کردی را فرش سجاده ای برمال می گویند.در یک یا دوقطعه قابل بافتن است که...

ساختار فرش سجاده ای کاشان
 • تحریریه سجاده
 • .
 • مهر 1395

ساختار سجاده فرش کاشان

در کاشان برای بافت فرش و فرش سجاده ای از نخ پنبه ای استفاده می شود . همچنین از نخ ابریشم در فرش...