لوگوی اصلی
تمیز کردن فرش سجاده ای در مسجد
  • تحریریه سجاده
  • .
  • اردیبهشت 1395

تمیز کردن فرش سجاده ای در مسجد

در پست های قبلی به صورت مفصل در مورد موضوعات از بین بردن لکه از روش فرش سجاده ای و نکات مهم جهت...

وزن فرش سجاده ای
  • تحریریه سجاده
  • .
  • اردیبهشت 1395

وزن فرش سجاده ای

وزن فرش سجاده ای بستگی به نوع الیاف به کار برده شده در بافت فرش ، نوع بافت و همچنین تراکم و شانه...

تاریخچه سجاده فرش ایرانی
  • تحریریه سجاده
  • .
  • اردیبهشت 1395

تاریخچه سجاده فرش ایرانی

سجاده یا فرش سجاده ای را می توان در زمره یکی از مشتقات تکنولوژیک بافت فرش ماشینی به حساب آورد که...