لوگوی اصلی
مزایای سجاده فرش
  • تحریریه سجاده
  • .
  • اردیبهشت 1395

مزيت فرش سجاده

امکان تشخیص قبله برای نمازگزاران با توجه به جهت و راستای سجاده فرش های نصب شده جمع کردن و...

قالی و نماز
  • تحریریه سجاده
  • .
  • اردیبهشت 1395

قالی و نماز

قالي يكي از هنرهاييست كه از برجسته ترين نمادهاي ملي، تاريخي و شاخصهاي هويت هنري ايران محسوب...