لوگوی اصلی

فرش سجاده ای محمد محروق

آرامگاه محمد محروق که به امامزاده محمد محروق نیز معروف می باشد ، در نیشابور مجاور مزار خیام واقع شده است .  آرامگاه محمد محروق مربوط به دوره صفویه و تیموریان است . این آرامگاه در سال 1316 با شماره 303 به عنوان یکی از مکان های باستانی ایران به ثبت رسیده است .

داستان محروق نام بودن محمد که به معنی سوخته است این می باشد که ایشان در پی یکی از قیام های زمان در علیه مامون بوده است کشته می شود و پس از سوزاند آن ، خاکسترش را در همین محل فعلی به خاک سپرده اند .

در زمان سلجوقیان این بنای فعلی روی مقبره های های قبرستان ساخته شده بودند که در حمله مغول ها به نیشابور آن بنا از بین رفت و تخریب شد . ساختمان فعلی به دستور یکی از بزرگان آن زمان شهر ساخته می شود .

آرامگاه محمد محروق با گنبدی کاشی کاری شده و ایوان های بلند یکی از بناهای معروف ایرانی به شمار می رود . کاشی های منبت کاری شده زیبایی نیز در بغضی از قسمت های مسجد و آرامگاه دیده میشود .

در زیر گنبد آرامگاه مقبره محمد محروق قرار گرفته است . کتیبه کاشی معرق ایوان و صندوق منبت کاری شده در قسمت وردوی مسجد قرار گرفته است . همچنین کتیبه زیبا و قدیمی ای در زمان شاه سلطان حسین صفوی در سمت راست ایوان بر روی سنگ نقره ای قرار گرفته است .

واگذاری حکومت توسط مامون در بغداد و مصر و شام به حسن بن السهل برادر وزیرش ، باعث نارضایتی عرب ها بود که چرا حکومت به دست ایرانی است . همین امر موجب قیام یکی از ناراضیان شد که در پی آن کشته شدن محمد محروق را دارا بود .

مسجد محمد محروق یکی از مسجد های زیبای نیشابور می باشد که مقبره محمد محروق نیز در آن واقع شده است و هم زیارتگاه است و هم مسجد.


فروش ویژه فرش سجاده ای   /   درباره نگین شایسته کاشان   /   محصولات فرش سجاده ای   /   تماس با شرکت چهت سفارش

برترین موضوعات :

معرفی مساجد   /   دانستنی های فرش   /   اخبار دنیای فرش